Cải tạo Biệt thự tại Thành Tô - Hải Phòng

Cải tạo Biệt thự tại Thành Tô - Hải Phòng

  • Danh mục: Thiết kế kiến trúc
  • Diện tích : Diện tích khu đất: 10x18m Diện tích XD: 8,5x14m
  • Thiết kế : KTS Nguyễn Văn Thêm
  • Địa điểm : Thành Tô - Hải Phòng
  • Nội dung
  • Bình luận

Diện tích khu đất: 10x18m

Diện tích XD: 8,5x14m

Công ty: Kiến trúc Thế Minh

Chủ trì: kts Trịnh Văn Minh

Thiết kế: kts Nguyễn Văn Thêm

Năm: 2019