CẢI TẠO BIỆT THỰ THÀNH TÔ HẢI PHÒNG

30 Tháng Tám, 2019
 23/03/2019 

Diện tích khu đất: 10x18m

Diện tích XD: 8,5x14m

Công ty: Kiến trúc Thế Minh

Chủ trì: kts Trịnh Văn Minh

Thiết kế: kts Nguyễn Văn Thêm

Năm: 2019

 

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng tum