Căn hộ 5x8 House

Căn hộ 5x8 House

  • Danh mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích : 5×8m
  • Thiết kế : Chủ trì: Kts Trịnh Văn Minh Thiết kế: Kts Nguyễn Văn Thêm
  • Địa điểm : Hồng Bàng – Hải Phòng
  • Nội dung
  • Bình luận

Diện tích: 5×8

Năm hoàn thành: 2018

Địa điểm: Hồng Bàng – Hải Phòng

Chủ trì: Kts Trịnh Văn Minh

Thiết kế: Kts Nguyễn Văn Thêm