Thiết kế nhà phố Nguyễn Văn Huyên Hà Nội

  • CHỦ NHÀ:
  • Nhà mặt phố – Nguyễn Văn Huyên – Hà Nội
  • DIỆN TÍCH:
  • CHẤT LIỆU: