Haian Hotel Concept

Haian Hotel Concept

  • Danh mục: Thiết kế kiến trúc
  • Diện tích : 150m2
  • Chủ nhà : Haian Hotel
  • Địa điểm : Lê Hồng Phong, Hải An, TP. Hải Phòng
  • Nội dung
  • Bình luận

Công trình: Haian Hotel Concept

Công ty: Kiến trúc Thế Minh

Chủ trì thiết kế: Kts Trịnh Văn Minh

Địa điểm: Lê Hồng Phong, Hải An, TP. Hải Phòng

Diện tích đất:​ 150m2

Năm: 2015