Haian Hotel Concept

31 Tháng Tám, 2019

Công trình: Haian Hotel Concept

Công ty: Kiến trúc Thế Minh

Chủ trì thiết kế: Kts Trịnh Văn Minh

Địa điểm: Lê Hồng Phong, Hải An, TP. Hải Phòng

Diện tích đất:​ 150m2

Năm: 2015