Hoàng Huy Mall Vĩnh Niệm: Điểm sáng mới cho thị trường BĐS Hải Phòng