5×8 House | TTG Interior  Hotline
0919.408.685

Diện tích: 5×8

Năm hoàn thành: 2018

Địa điểm: Hồng Bàng – Hải Phòng

Chủ trì: Kts Trịnh Văn Minh

Thiết kế: Kts Nguyễn Văn Thêm