D house | TTG Interior  Hotline
0919.408.685

Architect: Trinh Van Minh
Project Year: 2018
Area: 520 m2
Project Location: Dong Anh, Ha noi, Viet nam

Tiền đồ “Nhà chị Dậu”
#Dhouse
#concept2018
#ngongngong
Một sân phơi thóc phơi đồ
Một ao sâu cá, đắm mình tuổi thơ
Một mảng phên lứa phên tre
Một vài giàn mướp bên sân bên vườn
Một vài đám cúc-đám tần
Một bộ cửa đúc in hình ánh Dương