T-house | TTG Interior  Hotline
0919.408.685

T-house 7,5×20

Diện tích: 7,5 x 20

Thiết kế: kientructheminh.vn

Năm hoàn thành: 2018

Chủ trì: kts Trinh Văn Minh

Thiết kế: kts Nguyễn Văn Thêm