SD Villa & Gardent Coffee

SD Villa & Gardent Coffee

  • Danh mục: Thiết kế kiến trúc
  • Diện tích : 1120 m2
  • Chủ nhà : SD Villa & Gardent Coffee
  • Địa điểm : Lô 16 Lê Hồng Phong, Hải Phòng
  • Nội dung
  • Bình luận

Project: SD villa & coffee gardent concept

Architect: Trinh Van Minh
Year: 2018

Area: 1120 m2
Location: Lo16 Le Hong Phong, Hai Phong, Viet nam