Tổng thầu xây dựng công trình nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng

“Nhà tôi xây ở phố dài
Bên dòng sông Cấm chảy hoài tháng năm
Chênh vênh chót vót trên tầng
Ánh Hoa Tính Ngọc ngang tầm trời sao”

 

Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công
Nhà bác Đồng tại TĐC Bắc Sông Cấm Hải Phòng trong quá trình thi công

TTG INTERIOR

https://ttginterior.com/

Số 08 Đường 02 Khu Đô Thị Waterfront City, Hải Phòng

Hotline: 0919.408.685

CN Quảng Ninh: số 18 lô a1 tổ 8 p. Hồng Hải – Hạ Long – Quảng Ninh

Hotline: 0911.659.900

E-mail: info@ttginterior.com

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline
0919.408.685