Villa & apartment for rent Hải An

Villa & apartment for rent Hải An

  • Nội dung
  • Bình luận

Giá trị vô hình trong không gian sống

Villa & apartment for rent

Công ty: TTG design & interior

Chủ trì: kts Trịnh Văn Minh

Concept:2019

Diện tích: 24x26m

Mỗi bài toán, tôi đều đưa ra những đáp án khác nhau dựa trên những giá trị tiềm ẩn vô hình mà công trình đang gặp phải kể cả những bất lợi hay thuận lợi do điều kiện tự nhiên, địa hình, thổ nhưỡng hay xã hội… mang lại.

Khi xu hướng chung là tìm đến giải pháp về công năng và thẩm mỹ thuần tuý thì tôi ưu tiên việc khai thác điều kiện vi khí hậu và “cảm xúc không gian”. Đối với tôi đó chính là giá trị cốt lõi của một không gian sống trong một điều ki