Hệ thống nhà máy sản xuất

DJI 0629

Tổng quan về nhà máy sản xuất của TTG Interior

DJI 0667

Một trong các xưởng gia công

DSC01638

Hệ thống kho chứa lớn đảm bảo nguồn cung vật liệu dồi dào

DJI 0647

Là tổng thầu phân phối, cung cấp vật liệu cho nhiều công trình