Dự án nhà phố 3 tầng mái bằng tại Hải Phòng

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

Chỉ đầu tư: Anh Cường, chị Hương.

Địa chỉ xây dựng: Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Diện tích xây dựng: 5x19m.

Phong cách thiết kế: Hiện đại.

Đơn vị thiết kế và thi công: TTG INTERIOR.

Hình ảnh dự án:

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 4

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 26

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 2

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 3

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 1

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 6

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 7

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 8

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 9

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 10

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 11

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 12

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 13

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 14

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 16

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 17

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 18

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 15

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 19

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 20

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 21

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 22

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 23

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 24

mau nha pho 3 tang phong cach hien dai hai phong 25

Đánh giá bài viết
Hotline
Tư vấn