THIẾT BỊ LỌC NƯỚC ION KIỀM CLEANSUI EU301

£48,600,000.00

  • Nhiều chế độ nước kiềm linh hoạt
  • Ứng dụng trong y tế tại Nhật Bản
  • Hỗ trợ, cải thiện các vấn đề hệ tiêu hóa
Hotline
0919.408.685