Tổng thầu xây dựng là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của tổng thầu xây dựng

Trong lĩnh vực thi công, xây dựng công trình, chúng ta vẫn thường hay nhắc đến các thuật ngữ như: tổng thầu xây dựng, nhà thầu phụ, chủ đầu tư,… Vậy tổng thầu xây dựng là gì và sở hữu những nghĩa vụ, quyền hạn như thế nào? Chúng ta cùng tìm giải đáp cho câu hỏi trên thông qua bài viết này nhé. .  

Tổng thầu xây dựng là gì?

Theo các tài liệu chuyên ngành đã đề cập, khái niệm tổng thầu xây dựng được hiểu theo nghĩa là tổ chức, đơn vị ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư dự án công trình, để có thể nhận lấy một hoặc toàn bộ gói thầu của dự án đầu tư xây dựng đó.

Căn cứ vào điều 3 Luật Xây Dựng 2014, tổng thầu xây dựng là đơn vị duy nhất ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ dự án đầu tư để nhận một, một số, hoặc toàn bộ công việc của dự án xây dựng.

Hình thức chính của tổng thầu gồm các loại phổ biến sau đây:

 • Tổng thầu xây dựng, thi công,
 • Tổng thầu thi công, thiết kế (Build & Design)
 • Tổng thầu thiết kế
 • Tổng thầu thi công công trình và cung cấp thiết bị, vật tư công nghệ (EPC)
 • Tổng thầu xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị khoa học – kĩ thuật và xây dựng công trình.

Tổng thầu xây dựng là gì?

Tổng thầu xây dựng là gì?

Tổng kết lại, nhà thầu chính là bên ký kết hợp đồng và giao nhận gói thầu trực tiếp với chủ xây dựng, từ đó thực hiện nhiệm vụ chính của một loại công việc của dự án đầu tư công trình xây dựng.

Cách nhận biết nhà thầu chính và tổng thầu trong dự án xây dựng

Mặc dù nhà thầu chính và tổng thầu đều là đơn vị trực tiếp ký kết với chủ đầu tư để nhận thầu nhưng định nghĩa và vai trò của hai thuật ngữ này đều hoàn toàn khác nhau.

Đối với một dự án, tổng thầu xây dựng có trách nhiệm lựa chọn thực hiện các gói thầu như:

 • Gói thầu cung cắp thiết bị, thiết kế, vật tư xây lắp (EPC)
 • Gói thầu thi công thiết kế (EC)
 • Gói thầu chuyên thi công (C)
 • Gói thầu chuyên thiết kế (E)
 • Gói thầu cung cấp thiết bị xây dựng, vật tư mà nhà thầu chính đảm nhận trọn vẹn

Vậy tổng thầu nghĩa là đơn vị thầu tham gia vào một hoặc tất cả gói thầu của dự án.

Nhà thầu chính là mô tả đơn vị trúng thầu và không tự mình thực hiện mọi quy trình của dự án mà phải thuê ngoài một công ty, đơn vị khác để cùng tham gia hoàn tất công việc (nhà thầu phụ).

Điều kiện đạt chuẩn tổng thầu xây dựng

Tại Điều 5 quyết định số 19/2003/QĐ-BXD có quy định chung về điều kiện đạt chuẩn trở thành tổng thầu xây dựng.

 • Tổ chức phải được trang bị các dụng cụ, thiết bị đáp ứng đầy đủ cho quá trình tư vấn đầu tư xây dựng.
 • Tổ chức thiết lập hệ thống quản lý phù hợp để thực hiện hoạt động tư vấn hiệu quả, linh hoạt.
 • Tổ chức sở hữu nguồn nhân lực có đủ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện công việc, đồng thời đáp ứng mọi yêu cầu của tất cả các lĩnh vực xây dựng, thi công mà tổ chức đảm nhận.
 • Tổ chức tuân thủ các quy định pháp luật về bảo hiểm trong quy trình tư vấn thi công, xây dựng.  

Điều kiện đạt chuẩn tổng thầu xây dựng

Điều kiện đạt chuẩn tổng thầu xây dựng

Hơn nữa, từ điều 6 đến 14 của Quyết định này còn thể hiện những điều kiện vô cùng cụ thể về việc đáp ứng trở thành tổng thầu xây dựng tiêu chuẩn. Đó là điều kiện năng lực của tổ chức đầu tư, năng lực của nhà thầu khảo sát chất lượng, ban quản lý dự án, nhà thầu thiết kế, giám sát chất lượng, kiểm định thi công…

Riêng Điều 14 được ban hành trong Quyết định số 19/2002/QĐ-BXD có nội dung chi tiết như sau:

 • Có điều kiện năng lực được quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và phù hợp với hình thức thực hiện tổng thầu đã nêu tại khoản 14 Điều 2 của Nghị định này.
 • Đáp ứng kinh nghiệm:
 • Đối với tổng thầu thiết kế: Đã thực hiện nội dung thiết kế một công trình hoặc thầu chính thiết kế hai công trình tương tự.
 • Đối với tổng thầu xây lắp: Đã thực hiện nội dung xây lắp một công trình hoặc thầu chính xây lắp hai công trình tương tự.
 • Đối với tổng thầu xây lắp và thiết kế: Đã làm tổng thầu xây lắp và thiết kế hoặc tổng thầu xây lắp một công trình tương tự.
 • Đối với tổng thầu EPC: Đã thực hiện tổng thầu EPC, hoặc tổng thầu xây lắp và thiết kế, hoặc tổng thầu xây lắp một công trình hoặc thầu chính xây lắp cho ba công trình tương tự.
 • Đối với tổng thầu chìa khoá trao tay: Đã chịu trách nhiệm thầu chìa khoá trao tay cho một dự án tương tự hoặc tổng thầu EPC hoặc tổng thầ xây lắp và thiết kế một dự án, một công trình tương tự.

Nhiệm vụ và quyền hạn của tổng thầu xây dựng

Nhiệm vụ của tổng thầu xây dựng

Tổng thầu xây dựng phải thực hiện triển khai các phương tiện, biện pháp trong quá trình thi công xây dựng dự án. Đồng thời, họ cũng có có trách nhiệm cung ứng toàn bộ nguồn lực như nhân công lao động, vật liệu và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Trong trường hợp giá trị của hợp đồng mang lại rất lớn, các tổng thầu sẽ ký tiếp hợp đồng với nhà thầu phụ để thi công, thực hiện chuyên ngành.  

Nhiệm vụ của tổng thầu

Nhiệm vụ của tổng thầu

Quyền hạn của tổng thầu xây dựng

Dựa trên Khoản 1 Điều 28 Nghị định 37/2015NĐ-CP, quyền hạn của tổng thầu được quy định như sau:

 • Thay thế hoặc bổ sung các nhà thầu phụ nếu cần thiết, nhằm mục đích đảm bảo giá cả, chất lượng và tiến độ thực hiện hợp đồng sau khi được chủ đầu tư xây dựng chấp thuận.
 • Giám sát các biện pháp và phương tiện thi công trong phạm vi công trường của dự án.
 • Chỉ định và lựa chọn nhà thầu phụ phù hợp với hợp đồng thi công và tuân theo quy định pháp luật về đầu tư công trình xây dựng.

Nghĩa vụ tổng thầu xây dựng và dự án thi công

Nghĩa vụ tổng thầu xây dựng được thể hiện tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định 37/2015/NĐ-CP như sau:

 • Tổng thầu tổ chức điều hành toàn quyền công trường, điều phối nhà thầu phụ trong việc sử dụng các công trình phục vụ thi công, công trình phụ trợ để tránh gây ra lãng phí; bảo vệ, sử dụng mặt bằng và giữ gìn trật tự, an ninh công trường. Nhà thầu phụ có nghĩa vụ tuân thủ sự chỉ đạo của tổng thầu thi công về việc điều hành công trường.
 • Thoả thuận, thiết lập với chủ đàu tư về kế hoạch, tiến đô thực hiện thi công và các hạng mục công trình, kế hoạch thanh toán hợp đồng.
 • Chế tạo, cung cấp thiết bị, vật tư theo tiến độ thực hiện và yêu cầu của hợp đồng tổng thầu, thống nhất và thoả thuận với chủ đầu tư xây dựng về bản nội dung, hồ sơ mua sắm các thiết bị và chi phí thực hiện trên cơ sở kết quả đấu thầu về thiết bị (trong trường hợp có thoả thuận ở hợp đồng).
 • Điều phối, quản lý các hoạt động công trường; tổ chức thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh xây dựng.
 • Tổ chức hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc thực hiện theo quy định về chất lượng công trình xây dựng và những thoả thuận trong hợp đồng đã kí.
 • Phối hợp chủ động với chủ đầu tư xây dựng trong quá trình tổ chức đào tạo cán bộ và lao động sử dụng công trình; chuyển giao công nghệ, tài liệu, bản vẽ kĩ thuật có liên quan mật thiết đến cách sử dụng, vận hành và bảo trì công trình cho chủ đầu tư.
 • Thực hiện thử nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử đồng bộ và bàn giao công việc cho chủ đầu tư theo như thoả thuận và quy định quốc gia đặt ra.
 • Đảm bảo thực hiện bảo hành công trình theo quy định của nhà nước.
 • Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về chất lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký kết, kể cả đó là lỗi do nhà thầu phụ phải bồi thường vật chất cho thiệt hại mà mình gây ra.

Một số dự án của tổng thầu xây dựng TTG Interior

Thiết kế Vinhomes Imperial Hải Phòng

Phòng khách được TT Interior thiết kế

Phòng khách được TT Interior thiết kế

Phòng khách trong dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng

Phòng khách trong dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng

Thiết kế dự án KĐT Bắc Sông Gấm

Dự án KĐT Bắc Sông Gấm

Dự án KĐT Bắc Sông Gấm

Phòng khách đầy vẻ cổ điển, sang trọng

Phòng khách đầy vẻ cổ điển, sang trọng

Phòng ngủ tiện nghi, thoải mái

Phòng ngủ tiện nghi, thoải mái

Trên đây là toàn bộ thông tin về tổng thầu xây dựng và những quyền hạn, nhiệm vụ thực hiện liên quan mà TTG Interior đã cung cấp và chia sẻ đến bạn đọc. Để được  tư vấn thêm thông tin chi tiết về thi công thiết kế nội thất, công trình xây dựng, ngay trong hôm qua, hãy nhấc máy liên hệ TTG Interior qua:

Tổng thầu xây dựng TTG Interior

Tổng thầu xây dựng TTG Interior

Hotline:1900.575.700

Website: https://ttginterior.com

Email: info@ttginterior.com / cskh@ttginterior.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0919.408.685