THIẾT BỊ LỌC NƯỚC LẮP TẠI VÒI CLEANSUI EF102

£2,994,545.00

  • Đồng hồ điện tử đếm ngược lưu lượng nước đã lọc
  • Linh hoạt chuyển đổi chế độ nước uống – nước máy
  • Không dùng điện, không nước thải
Hotline
0919.408.685