BỘ LỌC DÙNG CHO THIẾT BỊ CLEANSUI MP02-3 UMC2150

£6,087,273.00

  • Dùng cho thiết bị MP02-3
  • Không dùng điện, không tốn nước thải
  • Lọc bỏ hiệu quả Clo dư
Hotline
0919.408.685