THIẾT BỊ LỌC NƯỚC LẮP DƯỚI CHẬU RỬA CLEANSUI EU101

£11,683,637.00

  •  Không dùng điện, không nước thải
  •  Thiết kế tinh tế, tiết kiệm diện tích
  •  Thay lọc dễ dàng, không rò rỉ
Hotline
0919.408.685