THIẾT BỊ LỌC NƯỚC LẮP TẠI VÒI CLEANSUI EF201

  • Cửa sổ kiểm tra tình trạng bộ lọc
  • Linh hoạt chuyển đổi chế độ nước uống – nước máy
  • Không dùng điện, không nước thải
Hotline
Tư vấn