THIẾT BỊ LỌC NƯỚC LẮP TRÊN BỒN RỬA CLEANSUI SSX880E/ ET201

7,854,545

  • Cơ chế thoát nước dư
  • Không dùng điện, không nước thải
  • Dễ lắp đặt, tính di động cao
Hotline
Tư vấn