THIẾT BỊ LỌC NƯỚC LẮP TRÊN BỒN RỬA CLEANSUI SSX880E/ ET201

£7,854,545.00

  • Cơ chế thoát nước dư
  • Không dùng điện, không nước thải
  • Dễ lắp đặt, tính di động cao
Hotline
0919.408.685